Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
Profil ogólnoakademicki

Od roku akademickiego 2016/2017 istnieje możliwość wyboru kierunku: Rynek Nieruchomości.
Studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim trwają 2 lata i kończą się uzyskaniem stopnia magistra.

Informacje o kierunku Rynek Nieruchomości II stopień >>>

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów »

Jak do nas trafić


mapa wneiz