Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

Na specjalności uzyskuje się wiedzę i umiejętności, które pozwalają na spójne i systemowe podejście na poziomie podstawowym do analizy i formułowania prognoz w odniesieniu do zjawisk ekonomicznych z uwzględnieniem innowacyjności.


Specjalność ta stanowi odpowiedź na coraz większe skomplikowanie procesów gospodarczych zachodzących we współczesnym świecie. Właściwe zrozumienie i interpretacja zmian w obszarach społecznych, ekologicznych, politycznych, prawnych i ekonomicznych jest wielkim wyzwaniem dla kadr zarządzających, władz samorządowych, inwestorów oraz gospodarstw domowych.

Absolwent specjalności posiada umiejętność przeprowadzania analiz ogólnogospodarczych i sektorowych, przy uwzględnianiu zaobserwowanych relacji rynkowych, ryzyka, zjawisk o skali globalnej oraz aspektów środowiskowych, a ponadto:

  •  potrafi przeprowadzić sformalizowaną analizę wskaźnikową przedsiębiorstwa i ocenę jego działalność pod kątem zagrożenia bankructwem;
  • potrafi przeprowadzić sformalizowaną ocenę projektów innowacyjnych podmiotów;
  •  jest zorientowany w sferze gospodarki elektronicznej i postępującej wirtualizacji instytucji, procesów oraz zjawisk;
  • cechuje się aktywną postawą w zakresie poszukiwania wiedzy o gospodarce, a w szczególności o rynku pracy wybranych rynków międzynarodowych;
  • zna i potrafi zastosować podstawowe metody analizy danych, wykorzystując w tym celu główne narzędzia informatyczne.

Jak do nas trafić


mapa wneiz