Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
Program specjalności został opracowany na podstawie identyfikacji luki kompetencyjnej w obszarze posługiwania się przez studentów kierunku FiR językiem angielskim w stopniu pozwalającym na komunikowanie się w tym języku w zakresie zagadnień finansów i rachunkowości. W programie kształcenia tej specjalności położono szczególny nacisk na wykształcenie pracowników posiadających kompleksowe spojrzenie na zagadnienia zarządzania finansami przydatne zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym.
W ramach przedmiotów specjalizacyjnych (wszystkie prowadzone w języku angielskim) studenci doskonalą swoją wiedzę z zakresu: podejmowania decyzji operacyjnych i finansowych w przedsiębiorstwie, oceny efektywności inwestycji, sprawozdawczości finansowej, inwestowania na rynku finansowym, budżetowania zadaniowego i ewaluacji w sektorze publicznym. Przedmiotem wprowadzającym do studiowania w ramach tej specjalności jest przedmiot English in finance&accounting, w ramach którego studenci mają okazję zaznajomienia się z podstawowym słownictwem wykorzystywanym w zakresie przedmiotów finansowo-księgowych.

Seminarium magisterskie oraz przygotowanie pracy magisterskiej odbywa się zasadniczo w języku polskim, z możliwością wyboru przygotowania pracy w języku angielskim.

W procesie kształcenia położono szczególny nacisk na umiejętność komunikowania się werbalnego i pisemnego w języku angielskim, tak aby zdobyta wiedza mogła być przydatna w pracy zawodowej wymagającej kontaktów międzynarodowych.
Absolwent specjalności posiada specjalistyczną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne przygotowujące go do pełnienia funkcji w następujących zawodach:
  • Specjalista ds. finansowych (w podmiotach sektora prywatnego i publicznego),
  • Księgowy w centrach usług wspólnych,
  • Analityk rynku finansowego
W dalszej perspektywie absolwenci specjalności ukierunkowani są do zdobycia zawodów:
  • Kierownika działu finansowego
  • Głównego księgowego,
  • Dyrektora wykonawczego (CEO)
Studia na tej specjalności pozwalają na nabycie umiejętności przydatnych dla osób chcących podjąć pracę w przedsiębiorstwach międzynarodowych lub podmiotach utrzymujących silne relacje biznesowe z zagranicą.

Jak do nas trafić


mapa wneiz