Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
Program kształcenia w ramach specjalności uwzględnia wymagania stawiane absolwentom przez międzynarodowe centra finansowo-księgowe. Szczególny nacisk kładzie się na poszerzenie kompetencji językowych i informatycznych, a także na procesowe podejście do rachunkowości i finansów.

Absolwent specjalności posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne umożliwiające podjęcie pracy w dynamicznie rozwijającym się sektorze BPO/SSC. Uzyskane kwalifikacje stwarzającą absolwentom szansę szybkiego awansu w strukturach międzynarodowych korporacji.

Kwalifikacje absolwentów specjalności przygotowują do wykonywania pracy na takich stanowiskach, jak:
  • Księgowy (Accountant),
  • Specjalista do spraw podatków (Tax Analyst),
  • Specjalista do spraw optymalizacji procesów (Process Improvement Specialist)

Student może kontynuować naukę na studiach II stopnia na kierunkach związanych z rachunkowością finansową, rachunkowością zarządczą, controllingiem, auditingiem.

Jak do nas trafić


mapa wneiz