Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

Specjalność obejmuje zagadnirnia związane z rozwijamiem szeroko pojętych kompetencji menedzerskich, uwzględniając obok rozwoju umiejętności interpersonalnych  i kształtowania potecjału społecznego,  umiejętności analityczne i umiejętność korzystania z narzędzi informatycznych.
Studenci będą się rozwijać  m.in. w  obszarze  organizacji pracy własnej,  zarządzania pracą zespołową, komunikacji,  zarządzania zasobami niematerialnymi i zarządzania zmianą,  a także  projektowania organizacji, rozwoju kultury organizacyjnej,  doskonalenia procesów,  zintegrowanych systemów zarządzania  finansami, analizy biznesowej i analizy rynku, controllingu i oceny efektywności inwestycji.

Ogólnym celem specjalności jest rozwój umiejętności związanych z identyfikacją i analizą problemów z zakresu szeroko pojętego zarzadzania, poszukiwania i weryfikacji dostępnych rozwiązań oraz  wdrażania  ich w życie.

Absolwenci specjalności posiadają wiedzę i umiejętności nezbędne do pracy na stanowiskach specjalistycznych, analitycznych oraz kierowniczych różnego szczeblaw sektorze przedsiębiorstw,  agencjach konsultingowych, instytucjach non-profit oraz administracji samorządowej. Absolwenci będą przygotowani w szczególności do pracy na stanowiskach:

  • kierownik liniowy
  • menedżer projektu
  • analityk biznesowy
  • konsultant

Nabyte kompetencje zarzadcze umożliwią im również prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Absolwenci będą mogli kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia, na kierunkach związanych z zarządzaniem organizacjami.

 

Jak do nas trafić


mapa wneiz