Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
Specjalność obejmuje zagadnienia niezbędne w rozwijaniu umiejętności całościowego i strategicznego spojrzenia na organizację , uwzględniając kluczowe zasoby i kompetencje,  takie jak wiedza, potencjał społeczny, innowacyjność, zarządzanie kulturowe oraz relacje między organizacją a podmiotami w otoczeniu.
W ramach specjalności student rozwinie swoją  wiedzę nt. zarządzania dynamicznego, różnorodności kulturowej, zarządzania wiedzą, roli przywództwa i sposobach kształtowania przywództwa jak i coachingu i mentoringu,  strategii innowacyjnych oraz nadzoru korporacyjnego.

Celem specjalności jest kształtowanie odpowiedzialnych postaw dobrze wykwalifikowanych  młodych elit menedżerskich o szerokiej wiedzy  i bogatych umiejętnościach,  szanujących takie wartości jak: rzetelność,  profesjonalizm, pracowitość,  odpowiedzialność.  Absolwent specjalności będzie wyróżniał się zrozumieniem złożoności funkcjonowania podmiotów  i ich strateicznych wyborów,  dzięki czemu będzie gotowy do zasilenia kadry menedżerskiej  największych przedsiębiorstw regionu.

Absolwenci specjalności posiadają wiedzę, umiejętności  i kompetencje społeczne niezbędne do pracy na następujących stanowiskach:
- menedżera kazdego szczebla zarzadzania w przedsiębiorstwach i organizacjach non-profit
- analityka procesów biznesowych
- analityka zasobów wiedzy i informacji niezbędnych do podejmowania  decyzji zarządczych
- menedżera wiedzy
- specjalisty ds. zarządzania i organizacji
- kierownika w administracji publicznej

Ponadto absolwenci specjalnośći będą posiadali wystarczające kompetencje  aby z powodzeniem prowadzić własną  działalność gospodarczą.

Jak do nas trafić


mapa wneiz