Zeszyty naukowe
Autor: Ewa Bilewicz 35
Strony: 35-46
pdf pełen tekst

Streszczenie

W artykule przedstawiono istotę i skalę zjawiska globalnej nierównowagi przed i po ostatnim kryzysie finansowym. Choć ostatni kryzys spowodował ograniczenie skali globalnej nierównowagi, to jednak istnieje obawa, że w najbliższych latach ponownie zacznie się ona pogłębiać, co może zagrażać stabilności światowej gospodarki.Konieczne jest zatem przeprowadzenie reform strukturalnych, które ograniczyłyby globalną nierównowagę w przyszłości. W proces równoważenia gospodarki światowej powinny się zaangażować zarówno kraje mające deficyt, jak i nadwyżkę w obrotach bieżących.

Słowa kluczowe: globalna nierównowaga płatnicza, ograniczenie skali globalnej nierównowagi płatniczej

GLOBAL IMBALANCES BEFORE AND AFTER A 2007–2009 FINANCIAL CRISIS

Summary

This article examins scale of global imbalances before and after the global financia crisis. Although global imbalances have diminished during the last financial crisis, there is a danger of a reoccurance of excessive global imbalances in the future. It poses a risk of another crisis for the world economy, so important steps to stabilize global economy are needed.

Keywords: global imbalances , rebalancing global economy