Zeszyty naukowe

Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 64/2013 tom 1


Zeszyt
Zarządzanie wartością przedsiebiorstwa. Tom 1
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 64
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2013
ISSN 1640-6818
ISSN 1733-2842
Red. Edward Urbańczyk, Aleksandra Gąsior, Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz, Mirela Romanowska
pdfStrona redakcyjna
Autor: Anna Bluszcz, Anna Kijewska, Adam Zbigniew Sojda 87
Autor: Andrzej Chajęcki, Michał Chajęcki, Chalnisia Krzakiewicz 109
Autor: Michał Klisiński, Marcin Szwaja 163
Autor: Marzena Strojek-Filus, Iwona Kumor 279
Autor: Oleksandr E. Oksanych, Maria Słomińska-Okła 593