Zeszyty naukowe

Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 64/2013 tom 2


Zeszyt
Zarządzanie wartością jednostek samorządu terytorialnego. Tom 2
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 64
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2013
ISSN 1640-6818
ISSN 1733-2842
Red. Edward Urbańczyk, Aleksandra Gąsior, Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz, Mirela Romanowska
pdfStrona redakcyjna
Autor: Małgorzata Dworakowska 31
Autor: Aleksandra Januszkiewicz 67
Autor: Katarzyna Korzyńska 101