Zeszyty naukowe

Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 58/2013


Zeszyt
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 58
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2013
ISSN 1640-6818
ISSN 1733-2842
Red. Waldemar Gos
pdfStrona redakcyjna
Autor: Kazimiera Winiarska 161
Autor: Wiktor Gabrusewicz 327