Zeszyty naukowe

Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 65/2014


Zeszyt
Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 65
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2014
ISSN 1640-6818
ISSN 1733-2842
Red. Dariusz Zarzecki
pdfStrona redakcyjna
Autor: Małgorzata Magdalena Hybka 83
Autor: Alicja Kasperowicz-Stępień 105
Autor: Radosław Pastusiak, Jakub Keller 167
Autor: Adam Kopiński, Dariusz Porębski 353
Autor: Sławomir Juszczyk, Rafał Balina, Emilia Stola, Jerzy Różyński 485