Zeszyty naukowe

Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 45/2012


Zeszyt
Wybrane problemy rachunkowości i finansów
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 45
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2012
ISSN 1640-6818
ISSN 1733-2842
Red. Waldemar Gos
pdfStrona redakcyjna