Zeszyty naukowe

Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 61/2013 tom 2


Zeszyt
Problemy współczesnej rachunkowości. Tom 2
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 61
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2013
ISSN 1640-6818
ISSN 1733-2842
Red. Teresa Kiziukiewicz
pdfStrona redakcyjna
Autor: Elżbieta Jaworska 75
Autor: Halina Chłodnicka, Grzegorz Zimon 293