Zeszyty naukowe

Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 60/2013


Zeszyt
ZARZĄDZANIE FINANSAMI - Wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, zarządzanie ryzykiem
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 60
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2013
ISSN 1640-6818
ISSN 1733-2842
Red. Dariusz Zarzecki
pdfStrona redakcyjna
Autor: Thomas Hering, Christian Toll, Polina K. Kirilova 37
Autor: Miłosz Kołodziejczyk, Jakub Lasota, Przemysław Piechota 59
Autor: Jakub Koziński, Radosław Pastusiak 81
Autor: Sławomir Juszczyk, Michał Tymiński 217
Autor: Robert Ranosz, Arkadiusz Kustra 277
Autor: Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska 315
Autor: Marzena Krawczyk, Agnieszka Skoczylas-Tworek 487
Autor: Przemysław Dominiak, Jacek Mercik, Agata Szymańska 611
Autor: Przemysław Dominiak, Jacek Mercik, Agata Szymańska 625