Zeszyty naukowe

Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 57/2013


Zeszyt
Miejsce Polski w gospodarce światowej
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 57
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2013
ISSN 1640-6818
ISSN 1733-2842
Red. Halina Nakonieczna-Kisiel
pdfStrona redakcyjna
Autor: Stanisław Flejterski, Lilianna Jodkowska 147
Autor: Renata Knap, Halina Nakonieczna-Kisiel 287
Autor: Krystyna Żołądkiewicz 659