Zeszyty naukowe

Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 32/2011


Finanse, Rynki Finansowe,  Ubezpieczenia
Rachunkowość w teorii i praktyce
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 32
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2011
ISSN 1640-6818
ISSN 1733-2842
Red. Teresa Kiziukiewicz
pdfStrona redakcyjna
Autor: Grzegorz Bucior 103
Autor: Przemysław Łagodzki 383
Autor: Anna Buczkowska, Anna Zbaraszewska 455
Autor: Marta Kołodziej-Hajdo, Anna Surowiec 535
Autor: Wojciech Krawiec, Damian Kubiak 563
Autor: Zofia Sawicka-Kluźniak 633