Zeszyty naukowe
Autor: Wojciech Zysk 647
Strony: 647-658
pdf pełen tekst

Streszczenie


Napływ kapitału w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych ma wpływ na poziom polskiego eksportu. W artykule przedstawiono wyniki badań udziału sprzedaży eksportowej spółek z kapitałem zagranicznym oraz udziału największych eksporterów (firm z kapitałem zagranicznym) w polskim eksporcie w latach 2004–2011. Mimo kryzysu finansowego udziały te są trwałe i rosną wraz ze wzrostem wolumenu polskiego eksportu w badanym okresie.

Słowa kluczowe: eksport, spółki z udziałem zagranicznym, handel zagraniczny Polski, bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ)

THE EXPORT ACTIVITY OF ENTITIES WITH FOREIGN CAPITAL IN POLAND IN THE YEARS 2004–2011

Summary

The inflow of capital in the form of direct foreign investment interacts on the growth of polish export. The article presents an analysis for the years 2004–2011 of the share of foreign sales by firms with foreign capital from the list of the 100 largest exporters in the Polish export sector. Despite the financial crisis the share of foreign sales are permanent and significant due to Polish export volume since the country joined the EU.

Keywords: export, entities with foreign capital, foreign trade in Poland, foreign direct investment (FDI)