Zeszyty naukowe
Autor: Krzysztof Jonas, Katarzyna Świetla 653
Strony: 653–661
pdfpełen tekst

Abstract:
Purpose – presentation of the classification and evaluation of intangible assets showing a variety
of approaches depending on the adopted legal solutions.
Methodology/approach – an overview of the national and world literature topic, analysis of current legislation acts.
Findings – discussion of the differences in defining and classifying the goodwill, presentation on selected examples of different ways of goodwill depending on methods of consolidation of units.
Originality/value – comparisons of intangible assets, an indication of the differences in the classification of goodwill as part of assets of the units (in the light of polish accounting law and tax law).
Keywords, intangible assets, goodwill, badwill

AKTYWA NIEMATERIALNE JAKO ISTOTNY ELEMENT KSZTAŁTUJĄCY MAJĄTEK PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

Streszczenie:
Cel – prezentacja bilansowego i podatkowego ujęcia wartości niematerialnych i prawnych na przykładzie wartości firmy.
Metodologia – przegląd krajowej i światowej literatury tematu, analiza obowiązujących aktów prawnych.
Wyniki – omówienie różnic w definiowaniu i klasyfikowaniu wartości firmy, prezentacja na wybranych przykładach różne sposoby powstawania wartości firmy w zależności od sposobu konsolidacji jednostek.
Oryginalność/wartość – porównanie ujęć wartości niematerialnych i prawnych, wskazanie różnic w klasyfikacji wartości firmy jako elementu majątku.
Słowa kluczowe: wartości niematerialne i prawne, goodwill, badwill, dodatnia wartość firmy, ujemna wartość firmy