Zeszyty naukowe

Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 70/2014


Zeszyt
Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 70
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2014
ISSN 1640-6818
ISSN 1733-2842
Red. Teresa Kiziukiewicz
pdfStrona redakcyjna
Autor: Grzegorz Materna, Grzegorz Zimon 89