Zeszyty naukowe

Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 72/2014


Zeszyt
Kontrola zarządcza w praktyce
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 72
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2014
ISSN 1640-6818
ISSN 1733-2842
Red. Kazimiera Winiarska
pdfStrona redakcyjna
Autor: Ewa Wiktoria Babuśka 21
Autor: Elżbieta Izabela Szczepankiewicz 211