Zeszyty naukowe

Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 71/2014


Zeszyt
Współczesne wyzwania w obszarze sprawozdawczości finansowej
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 71
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2014
ISSN 1640-6818
ISSN 1733-2842
Red. Przemysław Mućko
pdfStrona redakcyjna
Autor: Jolanta Iwin-Garzyńska 87
Autor: Elżbieta Wysłocka, Renata Biadacz 173