Zeszyty naukowe

Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 69/2014


Zeszyt
Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 69
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2014
ISSN 1640-6818
ISSN 1733-2842
Red. Teresa Kiziukiewicz
pdfStrona redakcyjna
Autor: Marzena Rydzewska-Włodarczyk 127
Autor: Teresa Mikulska, Grażyna Michalczuk 209