Zeszyty naukowe

Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 68/2014


Zeszyt
Opodatkowanie przedsiębiorstw
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 68
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2014
ISSN 1640-6818
ISSN 1733-2842
Red. Jolanta Iwin-Garzyńska
pdfStrona redakcyjna
Autor: Joanna Adamiak, Rafał Chendoszko, Andrzej Golec, Justyna Jarecka
Diana Jastrzębska, Patrycja Lechowska, Agnieszka Nowak, Monika Startek
Kamila Wojciechowska
153