Zeszyty naukowe
Autor: Artur Rzempała, Joanna Rzempała 477
Strony: 477–482
pdfpełen tekst

Streszczenie:
W artykule przedstawione zostały działania realizowane w Grupie Azoty SA związane ze strategią utrzymania technicznego, będącą elementem strategii operacyjnej. Do kluczowych elementów strategii należy przyjęta do realizacji misja i wizja, a także podstawowe cele, w tym w szczególności poprawa dostępności technicznej poszczególnych maszyn i urządzeń produkcyjnych przyczyniająca się do budowania wartości Grupy Azoty SA.
Słowa kluczowe: strategia, utrzymanie ruchu, wartość

THE STRATEGY OF MAINTENANCE AS PART OF VALUE CREATION ON THE EXAMPLE OF THE COMPANIES OF THE GROUP AZOTY „POLICE” SA

Summary:
The article presents the concept of strategy of maintenance as element of the strategy of capital groups. Technical maintenance strategy is part of the operational strategy of Grupa Azoty SA. Key elements of the strategy is the mission and vision, and basic goals, in particular to improve the availability of technical equipment and production facilities contributing to the development of the Group Azoty SA.
Keywords: strategy of maintenance, value based management