Zeszyty naukowe

Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 77/2015

Zeszyt
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 77
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2015
ISSN 1640-6818
ISSN 1733-2842
Red. Teresa Kiziukiewicz
pdfStrona redakcyjna
Autor: Elżbieta Izabela Szczepankiewicz 197
Autor: Mieczysław Adamowicz, Sylwia Łuniewska 367