Zeszyty naukowe

Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 76/2015 tom 1

Zeszyt
Opodatkowanie przedsiębiorstw
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 76 tom 1
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2015
ISSN 1640-6818
ISSN 1733-2842
Red. Jolanta Iwin-Garzyńska
pdfStrona redakcyjna
Autor: Jolanta Wilk, Krzysztof Wilk 147
Autor: Dariusz Pauch 247
Autor: Anna Rosa, Jolanta Szostak 257