Zeszyty naukowe

Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 78/2015

Zeszyt
Wybrane problemy finansów
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 78
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2015
ISSN 1640-6818
ISSN 1733-2842
Red. Izabela Nawrolska
pdfStrona redakcyjna