Zeszyty naukowe

Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 76/2015 tom 2

Zeszyt
Efekty funkcjonowania audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 76 tom 2
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2015
ISSN 1640-6818
ISSN 1733-2842
Red. Kazimiera Winiarska
pdfStrona redakcyjna
Autor: Kazimiera Winiarska 143
Autor: Magdalena Głębocka, Aleksandra Szewieczek 181
Autor: Elżbieta Izabela Szczepankiewicz, Anna Wójtowicz 219
Autor: Marzena Rydzewska-Włodarczyk, Marcin Sobieraj 333
Autor: Agnieszka Judkowiak, Krzysztof Dziadek 433