Zeszyty naukowe
Autor: Marek Jarzęcki, Jacek Mizerka 433
Strony: 433–446
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/1-37
pdfpełen tekst

Abstract:
The article proposes a real option game analysis including elements of prospect theory. Bounded rationality of the competitor is assumed, whose perception is described by value and weighting functions. The problem is illustrated by numerical examples. The article initiates the discussion about the implications of behavioural finance achievements for real option games analysis and shared options valuation.
Keywords: real option games, prospect theory, behavioural finance

ELEMENTY TEORII PERSPEKTYWY W PODEJŚCIU OPCYJNYM DO ANALIZY GIER STRATEGICZNYCH

Streszczenie:
W artykule przedstawiono propozycję podejścia do analizy opcji rzeczywistych w kontekście teorii gier, uwzględniającą elementy teorii perspektywy. Zakłada się ograniczoną racjonalność konkurenta, którego percepcję opisano funkcją oceny i funkcją ważącą. Problem zilustrowano przykładami liczbowymi. Artykuł inicjuje dyskusję dotyczącą konsekwencji dorobku finansów behawioralnych dla analizy opcji rzeczywistych oraz wyceny opcji współdzielonych.
Słowa kluczowe: opcje realne, teoria gier, teoria perspektywy, finanse behawioralne