Zeszyty naukowe
Autor: Marcin Halicki, Andreas Uphaus 421
Strony: 421–432
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/1-36
pdfpełen tekst

Abstract:
Purpose – Showing that the current international portfolio diversification in the era of globalization is a useful tool that allows building an investment portfolio offering relatively high rates of return (which is approved as a benchmark) with an acceptable risk.
Design/methodology/approach – Literature research and the empirical studies of companies’ share prices.
Findings – The presented investment strategy of stock selection from different countries will surely be a positive factor for the results of portfolio management.
Originality/value – Study that showed the way to obtain above-average returns. The presented in the paper method of stock choice is effective and simple to use and to explain.
Keywords: portfolio decisions, stock markets, international investments, portfolio rebalancing, stock index
 
MIĘDZYNARODOWE PORTFOLIO RÓŻNORODNOŚĆ: PRAKTYCZNE PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA MAJĄTKIEM


Streszczenie:
Cel – W artykule wskazano, że obecna międzynarodowa dywersyfikacja portfela w dobie globalizacji jest użytecznym narzędziem, które pozwala na budowanie portfela inwestycyjnego oferującego stosunkowo wysokie stopy zwrotu (które są zatwierdzone jako punkt odniesienia) z dopuszczalnym ryzykiem.
Słowa kluczowe: decyzje portfolio, giełda, inwestycje międzynarodowe