Zeszyty naukowe
Autor: Marta Sukiennik, Aneta Napieraj 575
Strony: 575–584
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/1-50
pdfpełen tekst

Streszczenie:
W niniejszym artykule zwrócono uwagę na zarządzanie ryzykiem rozumianym jako proces, przedstawiono proces produkcyjny realizowany w przodku ścianowym w kopalniach węgla kamiennego oraz dokonano identyfikacji rodzajów ryzyka mogących wystąpić w tym procesie. Przeprowadzono analizę tego ryzyka oraz wyznaczono jego poziom z wykorzystaniem metody analizy procesu FMEA.
Słowa kluczowe: Zarządzanie ryzykiem, proces produkcyjny, FMEA

EVALUATION OF THE RISK IN PRODUCTION PROCESS WITHIN HARD COAL LONGWALL FACES


Abstract:
This paper presents the risk management as a process and the production process within hard coal longwall faces. The attention was paid to identification of risks that may occur in the process. An analysis of this risk and determined its level of analysis using the method of the FMEA process.
Keywords: risk management, production process, FMEA