Zeszyty naukowe
Autor: Agnieszka Dalecka 259
Strony: 259–267
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/2-23
pdfpełen tekst

Streszczenie:
W niniejszym artykule omówiono różne aspekty modelu Beneisha, wdrożonego jako narzędzie do wykrywania manipulacji księgowych. Model Beneisha można obliczyć za pomocą rocznych sprawozdań finansowych danej spółki, a odróżnia on manipulatorów od niemanipulatorów wykorzystując zmienne ze sprawozdań. Beneish wykorzystuje osiem zmiennych finansowych, wskazując spółki podatne na manipulacje księgowe w sprawozdaniach finansowych.
Słowa kluczowe: model Beneisha, detekcja manipulacji księgowych

THE DETECTION OF ACCOUNTING MANIPULATION

Abstract:
This article discusses various aspects the model Beneish, deployed as a tool to detection of accounting manipulation. The Model Beneish can be calculated by using a company’s annual financial statements, and differentiates manipulators from nonmanipulators by applying variables from the financial statements. Beneish uses eight financial variables viewed as being indicators of companies prone to financial statement manipulation.
Keywords: model Beneish, detection of accounting manipulation