Zeszyty naukowe
Autor: Sebastian Saniuk, Dorota Roszkowska-Hołysz 349
Strony: 349–358
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/2-31
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Ukazanie specyfiki finansowych aspektów funkcjonowania grup zakupowo- sprzedażowych z branży instalacyjnej w Polsce.
Metodologia badania – Analiza literatury krajowej i zagranicznej, analiza danych finansowych pochodzących z ogólnopolskiej grupy zakupowo-sprzedażowej, skupiającej 25 przedsiębiorstw.
Wynik – Działalność w opisywanej instytucji pozwala zapewnić rentowność działalności, usprawnić proces zarządzania przedsiębiorstwem.
Oryginalność/wartość – Artykuł dotyczy standardowych problemów zarządzania finansami w przedsiębiorstwach.
Słowa kluczowe: grupy zakupowo-sprzedażowe

FINANCIAL ASPECTS OF FUNCTIONING OF GROUP PURCHASING ORGANIZATIONS

Abstract:
Purpose – Showing the specificity oft he financial aspects of the functioning of group purchasing sales organizations in installation industry in Poland.
Design/methodology/approach – Analysis of domestic and foreign literature as well as analysis of financial data from a group purchasing organization, bringing together 25 companies.
Findings – Activity in the described institutions helps to ensure profitability and business management Originality/value – Article applies to standard problems of financial management in enterprises.
Keywords: GPO, Group Purchasing Organizations