Zeszyty naukowe
Autor: Salam Al-Augby, Sebastian Majewski, Kesra Nermend, Agnieszka Majewska 7
Strony: 7–18
DOI: 10.18276/frfu.2015.75-01
pdfpełen tekst

Abstract:
The main goal of this paper is to present what the Islamic banks (the type of banks governs by Islamic law that governs every aspect of Muslims’ life “Shariah”) instruments are and why it is so important for the community. According to Shariah the payment or acceptance of interest charges (Riba) is prohibited in Islamic banking transactions. This paper is tried to describe the main features of the Islamic banking transactions and to identify the differences between Islamic and conventional banks. Also, this paper presents a survey of the historical evolution of the Islamic banking system in Muslim countries, starting with the first Islamic bank, early in the 1960’s, Nasser Bank in Egypt. In conclusion, the Islamic banking system is a rapid growth one and the switch to Islamic banking will be a difficult task. Due to the fact, that in the last decade, the Islamic banking made its presence in all over the world markets not just in Islamic countries.
Keywords: Islamic Banking, Islamic Finance, Riba, Islamic Instruments

ISLAMSKI SYSTEM BANKOWY JAKO EFEKTYWNY ELEMENT GOSPODARKI

Streszczenie:
Głównym celem artykułu jest prezentacja instrumentów bankowości islamskiej (rodzaju bankowości zarządzanej przy wykorzystaniu praw religijnych islamu, któremu podporządkowane jest życie muzułmanów – Shariah) oraz odpowiedź na pytanie, dlaczego odgrywają one tak ważną rolę w społeczeństwie. Zgodnie z regułami Shariah nie ma możliwości akceptacji stóp procentowych nawet w przypadku transakcji bankowych. W tym artykule zamieszczono główne cechy charakterystyczne transakcji bankowych w systemie finansów islamskich oraz wskazano różnice między bankowością islamską a tradycyjną. Dodatkowo zamieszczono rys historyczny prezentujący ewolucję tego systemu bankowego w krajach muzułmańskich, zaczynając od otwarcia banku Nassera w Egipcie w 1960 roku. Gwałtowny rozwój bankowości podporządkowanej zasadom islamu w ostatniej dekadzie wymusił na tradycyjnych bankach adaptację tego typu instrumentów i dostosowywanie oferty banków uwzględniających tę okoliczność nie tylko w krajach muzułmańskich.
Słowa kluczowe: bankowość islamska, finanse islamskie, lichwa, instrumenty islamskie