Zeszyty naukowe
Autor: Anna Gdakowicz 149
Strony: 149–158
DOI: 10.18276/frfu.2015.75-12
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Rynek nieruchomości mieszkaniowych jest jednym z elementów rynku kapitałowego. Wiele zjawisk obserwowanych na rynku kapitałowym znajduje odzwierciedlenie na rynku nieruchomości. Narzędziami wspomagającymi proces inwestycyjny na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jest między innymi analiza techniczna, a opracowane metody umożliwiają określenie kształtowania się cen aktywów w przyszłości, na podstawie notowań historycznych.
Ze względu na duże podobieństwo zachodzących zjawisk na rynku kapitałowym oraz rynku nieruchomości podjęto próbę implementacji wykresów świec japońskich (jednego z elementów metody świec japońskich) na rynek nieruchomości. W artykule przedstawiono napotkane problemy związane z zastosowaniem wykresów świecowych oraz możliwe interpretacje w analizie rynku nieruchomości mieszkaniowych na przykładzie Szczecina.
Słowa kluczowe: rynek nieruchomości mieszkaniowych, wykresy świec japońskich

JAPANESE CANDLESTICK CHARTING RESIDENTIAL REAL ESTATE MARKET

Abstract:
The real estate market is regarded as a part of the capital market. There are many tools that support the process of investing on the stock exchange, such as a technical analysis. There are also proven methods that help predict future prices of assets on the basis of their historic quotations.
The article is an attempt to transfer the Japanese method of candlestick charting used in the technical analysis of securities onto the real estate market.
Keyword: Japanese candlestick charting, residential real estate market