Zeszyty naukowe
Autor: Anna Sroczyńska-Baron 449
Strony: 449–458
DOI: 10.18276/frfu.2015.75-37
pdfpełen tekst

Streszczenie:
W pracy przedstawiono wybrane zagadnienia związane z funkcjonowaniem aukcji internetowych na przykładzie największego polskiego serwisu Allegro.pl. Spróbowano zweryfikować hipotezę dotyczącą istnienia anomalii kalendarzowych na aukcjach internetowych pozwalających osiągać większe niż przeciętne zyski za pomocą analizy statystycznej.
Słowa kluczowe: serwis aukcyjny, efektywność, e-rynek

THE ANALYSIS OF INTERNET AUCTIONS IN RESPECT OF CALENDAR ANOMALIES

Abstract:
In this work some problems connected with internet auctions are presented. There are used data coming from the biggest Polish service Allegro.pl. There is an attempt of the verification of the hypothesis considering calendar anomalies on Internet auctions. It would allow to gain abnormal profits.
Keywords: auction service, efficiency, e-market