Zeszyty naukowe
Autor: Izabela Witczak 615
Strony: 615–623
DOI: 10.18276/frfu.2015.77-62
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – artykuł wskazuje na wartość poznawczą i przydatność rachunku przepływów pieniężnych w analizie finansowej oraz zarządzaniu firmą. Metodologia badania – zastosowane metody badawcze zostały zdeterminowane głównym celem opracowania. Autorka wykorzystała informacje pozyskane od firm sektora farmaceutycznego na podstawie wywiadów, sprawozdań finansowych oraz zasobów internetowych. Wynik – dokonując analizy postawiono wnioski, dotyczące przesłanek świadczących o konieczności wykorzystania rachunku przepływów pieniężnych, rozważając go jako instrument komplementarny w stosunku do rachunku zysków i strat oraz bilansu. Oryginalność/Wartość – opracowanie wskazuje na wykorzystanie przez menedżerów firm farmaceutycznych rachunku przepływów pieniężnych w procesie zarządzania.
Słowa kluczowe: informacja, rachunek przepływów pieniężnych, analiza finansowa

THE MEANING OF THE INFORMATION CONTAINED IN CASH FLOW IN THE FINANCIAL ANALYSIS OF THE PHARMACEUTICAL COMPANIES
Abstract: Purpose – the purpose of this article is focused on the usefulness of the information contained in Cash Flow in management process. Design/Methodology/Approach – there was used the information given by Polish companies though interview, their financial statement and taken from internet. The author was concentrated on such aspects as: the role of information and the usefulness of the financial information taken from Cash Flow. Financial issues, discussed in the practical part of the article, are based on pharmaceutical companies. Findings – the data from Cash Flow are an important source of information of the managements process. Originality/Value – the paper is discussed the range of using Cash Flow in financial analysis and financial company evaluation process.
Keywords: information, cash flow, financial analysis