Zeszyty naukowe

Studia i Prace WNEiZ nr 20/2010


SiP
Wybrane zagadnienia gospodarowania i zarządzania w pracach doktorskich obronionych na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 20
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2010
ISSN 1640-6818
ISSN 2080-4881
Red. Barbara Kryk
pdfStrona redakcyjna