Zeszyty naukowe

Studia i Prace WNEiZ nr 19/2011


SiP
Problemy teorii i polityki makroekonomicznej
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 19
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2011
ISSN 1640-6818
ISSN 2080-4881
Red. Czesław Sułkowski