Zeszyty naukowe

Studia i Prace WNEiZ nr 17/2010


SiP
Przedsiębiorstwa w procesie zmian
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 17
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2010
ISSN 1640-6818
ISSN 2080-4881
Red. Władysław Janasz
Autor: Anna Bielawa, Józef Frąś 89
Autor: Malwina Szczepkowska 195
Autor: Katarzyna Szopik-Depczyńska 247
Autor: Anna Bielawa 255