Zeszyty naukowe

Studia i Prace WNEiZ nr 39/2015 tom 1

SiP
Zarządzanie - tom 1
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 39
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2015
ISSN 1640-6818
ISSN 2080-4881
Red. Alberto Lozano Platonoff, Aleksandra Rudawska
pdfStrona redakcyjna
Autor: Anna Wieczorek-Szymańska 91