Zeszyty naukowe

Studia i Prace WNEiZ nr 43/2016 tom 1

SiP
Zarządzanie - tom 1
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 43
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2016
ISSN 2450-7733
Red. Tomasz Wiśniewski
pdfStrona redakcyjna