Zeszyty naukowe

Studia i Prace WNEiZ nr 31/2013 tom 1


SiP
Metody ilościowe w ekonomii - tom 1
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 31
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2013
ISSN 1640-6818
ISSN 2080-4881
Red. Józef Hozer, Beata Bieszk-Stolorz
pdfStrona redakcyjna
Autor: Józef Hozer 5
Autor: Ryszard Antoniewicz 13
Autor: Stanisława Bartosiewicz, Elżbieta Stańczyk 17
Autor: Barbara Liberda, Iwona Świeszewska, Łucja Tomaszewicz 223
Autor: Iwona Markowicz 239