Zeszyty naukowe

Studia i Prace WNEiZ nr 35/2014 tom 1


SiP
Problemy współczesnej ekonomii - tom 1
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 35
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2014
ISSN 1640-6818
ISSN 2080-4881
Red. Barbara Kryk, Danuta Miłaszewicz
pdfStrona redakcyjna
Autor: Iryna Boiko, Sofia Mokina 113
Autor: Tetiana G. Mostenska 219
Autor: Tetiana Mostenska, Oleksandra Ralko 231