Zeszyty naukowe

Studia i Prace WNEiZ nr 25/2012


SiP
Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarki w XXI wieku
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 25
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2012
ISSN 1640-6818
ISSN 2080-4881
Red. Barbara Kryk
pdfStrona redakcyjna
Autor: Marzena Matkowska 77
Autor: Danuta Miłaszewicz, Bogusław Ostapowicz 91