Zeszyty naukowe

Studia i Prace WNEiZ nr 18/2010


SiP
Problemy handlu zagranicznego i gospodarki światowej
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 18
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2010
ISSN 1640-6818
ISSN 2080-4881
Red. Halina Nakonieczna-Kisiel
pdfStrona redakcyjna