Zeszyty naukowe

Zeszyt nr 1/2008Przedsiębiorstwa w procesie przemian otoczenia

Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
nr 1

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2008

ISBN 978-83-7241-656-8SPIS TREŚCI

Maria Białasiewicz - Przedsiębiorczość - pożądana kompetencja 7 [pdf]
Arkadiusz Świadek - Wybrane uwarunkowania działalności innowacyjnej w systemie przemysłowym regionu lubuskiego 17 [pdf]
Katarzyna Szopik - Klasyfikacja uwarunkowań innowacyjności przedsiębiorstw 29 [pdf]
Barbara Czerniachowicz, Stanisław Marek, Malwina Szczepkowska - Zmiany w otoczeniu edukacyjnym przedsiębiorstw 41 [pdf]
Władysław Janasz - Strategie kapitałowe jako źródło tworzenia wartości i przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa 53 [pdf]
Krzysztof Janasz - Kapitał jako podstawa rozwoju przedsiębiorstwa 69 [pdf]
Joanna Wiśniewska - Podstawowe problemy związane z inwestycjami w nieruchomości 81 [pdf]
Tomasz Wiśniewski - Korekta oceny efektywności inwestycji metodą przepływów kapitałowych 93 [pdf]
Dariusz Zarzecki - Indeks ryzyka w wycenie przedsiębiorstw 105 [pdf]
Katarzyna Byrka-Kita - Arbitrażowy model wyceny - konkurent czy następca modelu wyceny aktywów kapitałowych? 115 [pdf]
Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz - Praktyczna ocena sytuacji finansowej zakładu ubezpieczeń na przykładzie Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta SA w latach 2002-2005 123 [pdf]
Aleksandra Gąsior-Żarska - Wielokierunkowa ocena rentowności spółek w wyniku procesów fuzji i przejęć w sektorze telekomunikacyjnym 135 [pdf]
Józef Frąś - Kompleksowe zarządzanie jakością a przedsiębiorstwo przyszłości 149 [pdf]
Marian Gołębiowski - Teoretyczne aspekty doskonalenia jakości w organizacji 157 [pdf]
Anna Bielawa, Józef Frąś, Marian Gołębiowski - Normy serii ISO 9000 a Kompleksowe Zarządzanie Jakością 165 [pdf]
Anna Bielawa - System zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy ISO/IEC 27001: 2005 171 [pdf]
Wanda Skoczylas - Typologia wskaźników niefinansowych w badaniach analitycznych 177 [pdf]
Magdalena Kisielewska - Pojęcie efektywność w metodach analizy granicznej 189 [pdf]
Mirela Romanowska - Gospodarka materiałowa w procesie zarządzania przedsiębiorstwem na przykładzie Stoczni Szczecińskiej Nowa Spółka z o.o. 199 [pdf]
Katarzyna Kozioł - Wybrane metody i technologie wspomagające procesy logistyczne w przedsiębiorstwie 213 [pdf]
Barbara Czerniachowicz - Znaczenie kultury organizacyjnej dla współczesnego przedsiębiorstwa na przykładzie podmiotów województwa zachodniopomorskiego 225 [pdf]
Malwina Szczepkowska - Wybrane aspekty nadzoru właścicielskiego w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa i w spółkach z udziałem Skarbu Państwa 239 [pdf]