Zeszyty naukowe

Studia i Prace WNEiZ nr 12/2009

SiP
Przedsiebiorstwo w globalizującej się Europie
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 12
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2009
ISSN 1640-6818
ISSN 2080-4881
Red. Władysław Janasz
pdfStrona redakcyjna
Autor: Władysław Janasz, Katarzyna Kozioł, Arkadiusz Świadek 17
Autor: Józef Frąś, Marian Gołębiowski, Anna Bielawa 217