Zeszyty naukowe

Studia i Prace WNEiZ nr 44/2016 tom 3

SiP
Problemy współczesnej ekonomii - tom 3
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 44
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2016
ISSN 2450-7733
Red. Danuta Miłaszewicz, Rafał Nagaj, Piotr Szkudlarek
pdfStrona redakcyjna