Zeszyty naukowe

Studia i Prace WNEiZ nr 43/2016 tom 2

SiP
Zarządzanie - tom 2
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 43
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2016
ISSN 2450-7733
Red. Augustyna Burlita, Krzysztof Błoński
pdfStrona redakcyjna